top of page

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

1.   Udělujete tímto souhlas společnosti FARMA OBŘÍSTVÍ S.R.O., se sídlem Obříství, Obříství 24, PSČ 277 42, IČ: 28489047, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soud v Praze Spisová značka 145310 C

(dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

-        jméno a příjmení
-        e-mail
-        telefonní číslo
  
2.   Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi udělenéhodobrovolného souhlasu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

3.   Pokud odešlete nezávaznou rezervaci udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na penzion@nakmine.cz.

4.   Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a.     Poskytovatel softwaru wix.com

b.     Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

7.     Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

-        vzít souhlas kdykoliv zpět,
-        požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
-        vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
-        požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
-        na přenositelnost údajů,
-        podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

bottom of page